© 2012 Семеен хотел Силвестър


Контакти
Семеен Хотел Силвестър    
Адрес:
ул."Силвестър Пенов"№18
Велико Търново
Р. България
5000

Е-мейл:     reservation@fhsilvestar.com   
Телефон:     +359 62 602 025
Факс: 062 520057
GSM +359 885071710

ПИРЕОС БАНК
BIC: PIRBBGSF
IBAN: BG02PIRB73871601497195
услуги
начало
виртуална галерия
цени
контакти

Семеен хотел „Силвестър” – Велико Търново
      Много повече,  отколкото очаквате!
rooms