© 2012 Семеен хотел Силвестър
Семеен хотел „Силвестър” – Велико Търново
      Много повече,  отколкото очаквате!


Контакти
услуги
начало
виртуальный тур
цены
контакты

Семеен Хотел Силвестър    
Адрес:
ул."Силвестър Пенов"№18
Велико Търново
Р. България
5000

Е-мейл:     reservation@fhsilvestar.com   
Телефон:     +359 62 602 025
Факс: 062 520057
GSM +359 885071710

ПИРЕОС БАНК
BIC: PIRBBGSF
IBAN: BG02PIRB73871601497195
rooms